عملیات حرارتی چیست؟ انواع روش‌های عملیات حرارتی در فولادها کدامند؟

عملیات حرارتی چیست؟ انواع روش‌های عملیات حرارتی در فولادها کدامند؟

تمام فلزات مهندسی در دنیا به دما حساس هستند. این موضوع به آن معناست که خواصی که یک ماده به عنوان مثال یک فولاد از خودش نشان می‌دهد، می‌تواند با دما تغییرات بسیار زیادی داشته باشد. با دانستن این نکته باید گفت، هدف عملیات حرارتی، کشف تاثیر دما بر ماده است به طوری که کارایی […]

عملیات حرارتی چیست؟ انواع روش‌های عملیات حرارتی در فولادها کدامند؟ بیشتر بخوانید »