همبندی فونداسیون با میلگرد چگونه است؟

همبندی فونداسیون با میلگرد چگونه است؟

از دیرباز تاکنون ساختمان‌ها در معرض آتش‌سوزی حاصل از اتصال برق یا برخورد صاعقه قرار داشتند. به همین دلیل مهندسان به دنبال استفاده از راهی برای جلوگیری از بروز چنین خطرات و خسارات مالی و جانی بوده‌اند. یکی از بهترین راه‌ها برای کنترل و دفع این خطرات، استفاده از همبندی فونداسیون با میلگرد است. به‌وجودآمدن […]

همبندی فونداسیون با میلگرد چگونه است؟ بیشتر بخوانید »