تفاوت فولاد با نورد سرد و نورد گرم در چیست؟

تفاوت فولاد با نورد سرد و نورد گرم در چیست؟

تمامی افرادی که در حوزه مهندسی و علم مواد فعالیت می‌کنند بارها و بارها با عباراتی با محتوای فرایند نورد روبرو شده‌اند. همچنین؛ درصد قابل توجهی از شاغلین حوزه بازار آهن و فولاد نیز در مقاطع فلزی گوناگونی، واژگانی نظیر نورد سرد، نورد گرم و یا خط نورد را شنیده‌اند. در این مقاله بر آن […]

تفاوت فولاد با نورد سرد و نورد گرم در چیست؟ بیشتر بخوانید »