هرآنچه باید از جوشکاری بدانید- آشنایی با بهترین و جدیدترین روش‌های جوشکاری

هرآنچه باید از جوشکاری بدانید ؛ آشنایی با جدیدترین روش‌های جوشکاری

جوشکاری فرایندی است که در آن مواد از یک نوع جنس یکسان و یا دسته شیمیایی مشخص در کنار یکدیگر قرار گرفته و تحت اثر ترکیبی حرارت و فشار متصل (یکی) می شوند.
جوشکاری از بسیاری از جنبه ها طبیعی ترین فرایند اتصال است. این بدان معناست که کلیه عناصر و ترکیباتی که یک ماده مشخص را تشکیل می‌دهند، برای رسیدن به حالت پایداری حداکثری، نیاز به تشکیل پیوند و اتصال و نتیجتا کاهش انرژی دارند. فرایند جوشکاری این امکان را به مواد می‌دهد که با صرف حرارت اولیه، انرژی خود را از دست بدهند و به پایداری برسند.

هرآنچه باید از جوشکاری بدانید ؛ آشنایی با جدیدترین روش‌های جوشکاری بیشتر بخوانید »