میلگرد حرارتی چیست و چه نقشی در سازه دارد؟

میلگرد حرارتی چیست و چه نقشی در سازه دارد؟

در اجرای انواع پروژه‌های ساختمانی به مصالح مختلفی نیاز است. هر کدام از این مصالح وظایف مختلفی را در یک پروژه بر عهده می‌گیرند. از مهم‌ترین این مصالح می‌توانیم میلگرد حرارتی را نام ببریم. نحوه اجرای این میلگردها از اهمیت بالایی برخوردار بوده و نیاز است تا پیمانکاران و مسئولان پروژه تمامی آیین‌نامه‌های مربوط به […]

میلگرد حرارتی چیست و چه نقشی در سازه دارد؟ بیشتر بخوانید »