خاموت چیست؟ هر آنچه که نیاز است تا درباره آن بدانید

خاموت چیست؟ هر آنچه که نیاز است تا درباره آن بدانید

از خاموت برای اولین بار در سال ۱۹۷۱و پس از زلزله ژاپن جهت افزایش مقاومت ساختمان و کاهش خسارت ناشی از بلایای طبیعی استفاده شد.

خاموت چیست؟ هر آنچه که نیاز است تا درباره آن بدانید بیشتر بخوانید »