ابنیه و تاسیسات

  • کارخانه آهن قلعه گنج
  • کارخانه فولادسازی جنوب کاوه