پیشنهاد داغ

ورق سیاه خرم آباد، ضخامت 20 میل، شیت 6×1.25 متر